woensdag 10 augustus 2022

God onze goede Vader, met vijf broden en twee vissen stilde Jezus van Nazareth de honger van de menigte. Wij willen U bidden voor de armen in de sloppenwijken rondom Chennai, India. Geef dat zij elke dag genoeg eten en schoon water krijgen – speciaal de kinderen, de ouderen en de zieken. Wij vragen U: leer ons om onze kennis en ons brood te delen met allen die honger hebben. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Laurentius, diaken, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.