Goede God, U ontfermt zich over de misdeelden. Vandaag willen wij tot U bidden voor de armen in Nairobi – speciaal voor kinderen daar die opgroeien op straat zonder ouders of verzorgers. Geef dat zij de aandacht en liefde ontvangen die zij nodig hebben. Geef hun ook geborgenheid, gezonde voeding en een degelijke opleiding, opdat zij als evenwichtige mensen mogen bijdragen aan een vreedzame wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Daniël en zijn gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.