Barmhartige God, U hebt de mensen geschapen om in vrede en vriendschap met elkaar te leven. Wij bidden U vandaag voor de verschillende religieuze leiders in India. Wij vragen U 8 dat zij de werkzame kracht en de eenvoudige schoonheid van Uw Woord van liefde leren kennen; dat hun ogen, oren en harten open gaan voor Uw Woord van leven en dat zij Uw wijsheid omarmen bij het leiden van hun geloofsgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige diaken Laurentius, martelaar, door Christus onze Heer.