God van liefde en gerechtigheid, het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Wij vragen Uw zegen en bescherming voor allen die het Evangelie van Jezus Christus uitdragen in China. Schenk hun wijsheid, moed, en een grote liefde: dat hun toewijding en geloof veelvoudig vrucht mogen dragen voor onze wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Augustinus Zhao Rong en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.

_x000D_