Machtige God, met zijn aanraking genas Uw Zoon Jezus Christus de melaatsen. Wij bidden U voor de melaatsen van onze tijd in India en vragen U dat zij goede zorg ontvangen. Wij danken U voor de mensen die zich inzetten voor een betere behandeling van deze en verwante ziekten en vragen U dat zij steeds over genoeg middelen beschikken om hun onderzoek voort te zetten. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Damiaan de Veuster, priester, door Christus onze Heer.