Goede God, U hebt de mensen geschapen om in harmonie het leven met elkaar te delen en te bouwen aan Uw Koninkrijk. Wij bidden U voor de verschillende machthebbers en rijken in Haïti. Wij vragen U dat zij de kracht en luister van Uw liefde leren kennen; dat zij zich inzetten voor het geestelijke en materiële welzijn van hun landgenoten en dat zij leven voor U alleen. Door Christus onze Heer.