Goede God, Uw Zoon Jezus Messias heeft zichzelf vernederd tot de dood aan het kruis en verheft daarmee alle mensen. Wij willen U bidden voor de vele mensen in Eritrea die vernederd worden door marteling, intimidatie en vervolging. Sta hen bij in Uw barmhartigheid en geef hun hoop op bevrijding uit hun situatie. Wij bidden U voor vervolgers en bewakers: dat zij geraakt worden door Uw liefde. Door Christus onze Heer.