woensdag 1 september 2021

Barmhartige Heer, Schepper van hemel en aarde. Op verzoek van Paus Franciscus willen wij U op deze eerste dag in september bidden dat wij allen de moed opbrengen om te kiezen voor een eenvoudige en milieubewuste levenswijze. Wij willen U met vreugde danken voor jonge mensen die resoluut deze keuze maken en bidden dat zij, ingegeven door Heilige Geest, ook groeien in eenvoud van hart. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Simone Ponce de Slavenbevrijder, Mercedarische Minderbroeder, door Christus onze Heer.