woensdag 1 november 2023

Barmhartige God, door de eeuwen heen ondergingen vele christenen vanwege hun geloof in Uw Zoon Jezus Messias de marteldood. Wij willen U op dit hoogfeest van Allerheiligen bidden voor mensen die in onze dagen vervolgd worden vanwege hun trouw aan de ene Kerk van Christus. Wij vragen U om hen te beschermen tegen geweld, intimidatie, en onrecht. Geef dat hun vervolgers de liefde van Christus leren kennen, berouw tonen, en boete doen. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heilige martelaren, door Christus onze Heer.