woensdag 1 mei 2024

Barmhartige God, Uw geliefde Gezalfde, Jezus van Nazareth, deelde in het dagelijkse leven van mensen die hard moesten werken voor hun bestaan. Op dit feest van de heilige Jozef de Arbeider bidden wij om Uw krachtige zegen voor jonge mensen die opgroeien in de anonimiteit van de miljoenensteden. Geef dat zij genoeg veilig werk kunnen vinden waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en daarmee een vast bestaan kunnen opbouwen en een gezin kunnen stichten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jozef, door Christus onze Heer.