Goede God, Uw Zoon Jezus Christus is het levende Evangelie dat bestemd is voor alle mensen. Wij willen U danken voor Zijn genadevolle omzien naar de gevallen mens. Wij bidden U op verzoek van Paus Franciscus voor families overal ter wereld: dat verhoudingen binnen de gezinnen vergezeld gaan met liefde en respect; dat gezinsleden steeds weer ingaan op Uw goddelijke uitnodiging, en zo uitgroeien tot verantwoordelijke, creatieve en liefdevolle mensen. Door Christus onze Heer.