woensdag 1 februari 2023

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus brengt mensen bij elkaar in zijn gemeenschap de Kerk. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij deze maand dat parochianen groeien in geloof en in onderlinge liefde rond de heilige Eucharistie. Dat parochies een warme en gastvrije herberg mogen zijn voor hen die in geestelijke en materiële nood verkeren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Henry Morse, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.