woensdag 1 december 2021

Heer onze God, uw Zoon Jezus Messias trad op als leraar, vertelde parabels en stelde existentiële vragen aan zijn toehoorders. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij u voor de catechisten, mannen en vrouwen die zich met toewijding inzetten voor het geloofsonderricht en die geroepen zijn om het Woord van God te verkondigen. Dat zij steeds mogen getuigen van de Heer met moed, creativiteit en in de kracht van de heilige Geest. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Edmund Campion, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.