Barmhartige God, Uw wonderen worden verkondigd van zonsopgang tot zonsondergang. Wij danken U voor de Christenen in China die Uw Evangelie ter harte nemen en uitdragen in daden van naastenliefde. Wij bidden U speciaal voor Uw kinderen die te lijden hebben onder vervolging en wij vragen U om hen te bemoedigen in hun geloof. Door Christus onze Heer.