Goede God, Uw Zoon geeft mensen die op hem vertrouwen kracht en steun in moeilijke tijden. Wij willen U vandaag bidden voor kinderen die opgroeien in mensonterende armoede in de grote steden van Afrika. Bescherm hen tegen ziekten, vervuiling, uitbuiting en misbruik. Geef deze kinderen goed onderwijs, gezondheidszorg en ouderlijke liefde. Schenk hoop op een betere toekomst, vreugde in het leven en laat hen opgroeien als gezonde en gelukkige mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, apostel, door Christus onze Heer.