Barmhartige God, U hebt zich aan ons geopenbaard in Jezus Christus, de Goede Herder. Wij bidden U voor mensen in Malawi en Zambia die op het platteland wonen en die leven van de opbrengst van hun land en dieren. Geef dat zij altijd voldoende verdienen om een spiritueel en lichamelijk gezond leven te kunnen leiden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dionysius, martelaar, door Christus onze Heer.