Goede God, Uw Zoon geeft mensen die op Hem vertrouwen kracht en steun in moeilijke tijden. Hij is ons nabij en schenkt ons Zijn heilige Geest. Wij willen U vandaag bidden voor kinderen die opgroeien in schrijnende armoede in de grote steden van onze wereld. Bescherm hen tegen ziekten, uitbuiting en misbruik. Geef hen goed onderwijs, gezondheidszorg en ouderlijke liefde. Schenk hoop op een betere toekomst, vreugde in het leven en laat hen opgroeien als gezonde en gelukkige mensen. Door Christus onze Heer.