Barmhartige Heer, met vaste hand hebt Gij Uw volk Israël geleid uit de slavernij naar het land van melk en honing. Wij willen U vandaag bidden voor alle mensen op de Filipijnen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken en wonen. Geef dat zij Uw nabijheid ervaren in hun leven en dat zij hierdoor gesterkt worden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia Benedicta van het Kruis, martelares en patrones van Europa, door Christus onze Heer