Heer onze God, U hebt Uw zorg voor allen geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U vandaag voor de mensen in Nigeria die vluchten voor geweld. Wij vragen Uw liefdevolle aanwezigheid overal waar hulp nodig is. Wij vragen Uw zegen speciaal voor de jonge kinderen. Doorbreek de spiraal van geweld en breng de vrede van Uw Zoon. Door Christus onze Heer.