God van liefde en vrede, Wie U met een oprecht hart zoekt, heeft U al gevonden. Wij vragen Uw bescherming voor alle inwoners van Noord-Afrika die, zoekend naar de waarheid, op het spoor van Uw Zoon en zijn Kerk zijn gekomen. Geef dat hun beginnend geloof de kans krijgt om uit te groeien tot de volle maat van Christus. Bescherm deze zoekers tegen geweld, afpersing en laster en schenk hen kracht in moeilijke tijden. Door Christus onze Heer.