Goede God, Uw Zoon Jezus Christus geneest ons van de zonde en opent onze ogen voor wie wij ten diepste zijn: beeld van U. Wij danken U voor alle religieuzen in Zimbabwe die zieken, zwakken en ouderen verzorgen en die deze mensen de liefdevolle aandacht geven die zij verdienen. Wees hen nabij en zegen hun arbeid. Door Christus onze Heer.