Barmhartige Heer, Uw Zoon is gekomen voor zieken, voor armen en voor gevangenen. Geef dat wij met vreugde deze boodschap van heil verkondigen aan onze naasten met woorden en met daden. Geef dat ons gebed voor Uw Kerk in nood vrucht draagt op plekken in Zuid-Afrika waar heil en genezing nodig zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Dominicus, door Christus onze Heer.