woensdag 8 mei 2019

_x000D_

Almachtige God, U hebt hemel en aarde geschapen op de eerste dag van de week. Wij willen U bidden voor de toekomst van alle inwoners van Algerije. Dat zij de middelen en de vrijheid ontvangen om samen te bouwen aan een betere samenleving waar recht, gerechtigheid en vrede heersen. Dat allen toegang krijgen tot goed onderwijs en toereikende medische zorg. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Charles de Foucauld, door Christus onze Heer.