Goede God, U hebt Uw volk bevrijd uit de gevangenschap en geleid door de woeste zee en de droge woestijn naar het land van melk en honing. Wij bidden U vandaag voor de armen in Mexico, speciaal voor de kinderen die er in grote armoede opgroeien. Wij vragen U dat de rijken in Mexico zich meer het lot aantrekken van hun arme landgenoten en de voorwaarden scheppen voor de verbetering van hun leven. Door Christus onze Heer.