God onze goede Vader, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort de gebeden van Uw volk. Wij bidden U deze week voor onze medezusters en medebroeders in Japan. Speciaal voor hen die ziek zijn, voor hen die zonder werk zitten en voor hen die veel verdriet kennen. Wees hen steeds nabij en verhoor hun gebeden. Door Christus onze Heer.