God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus is de hoeksteen waarop zijn ene katholieke Kerk gebouwd is. Wij vragen Uw bescherming voor de groeiende Kerk in India. Geef dat zij onder de leiding van bekwame herders steeds getuigt van de waarheid van het Evangelie. Geef dat de Kerk instrument mag zijn bij de ontwikkeling van de Indiase samenleving, waarin allen toegang hebben tot de basisbehoeften en de vrijheid genieten om het Evangelie te belijden. Door Christus onze Heer.