Almachtige God, het zaad van Uw Koninkrijk schiet wortel en gedijt in goede aarde. Wij danken U vandaag voor allen die ons het geloof hebben doorgegeven. Wij bidden U ook voor de hedendaagse verkondigers van het Evangelie in ons land en vragen dat zij velen bereiken met hun werk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Willibrord, bisschop, door Christus onze Heer.