God van levenden, U hebt de mensen geschapen om in vrede met elkaar te leven. Wij bidden U voor de machthebbers in Syrië en Irak. Wij bidden U dat zij de kracht van Uw Goede Boodschap leren kennen; dat hun ogen, oren en hart open gaan voor Uw Woord. Schenk Uw vrede aan de inwoners van deze landen. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige maagd Maria van de Rozenkrans, door Christus onze Heer.