God onze goede Herder, U hebt zich geopenbaard in Uw Zoon Jezus Christus als een God die Uw Geest wil schenken aan Uw kinderen. Wij bidden vandaag U om Uw leven gevende Geest voor alle Filipino’s en wij danken U voor de mensen van goede wil die wonen in dit land. Dat zij zich blijven inzetten voor het welzijn van hun naasten, vrede blijven zoeken en beschermd worden tegen het kwade. Door Christus onze Heer.