Almachtige God, Uw Zoon en onze Heer, Jezus Christus, is de ware Vredesvorst. Wij vragen U daarom Zijn krachtige zegen voor alle mensen die zich steeds weer inzetten voor vrede en gerechtigheid in Syrië. Dat zij de moed niet verliezen en standvastig blijven vertrouwen op een betere toekomst. Dat zij zich gedragen weten door ons gebed bij hun streven om verzoening te brengen tussen de partijen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas, bisschop, door Christus onze Heer.