Barmhartige Vader, U zegent Uw schepping met Uw heilige Geest, die leven geeft. Vandaag willen wij Uw overvloedige zegen vragen voor alle mensen van goede wil die zich inzetten voor het welzijn van de straatjongeren in de grote steden van Brazilië. Om geduld, wijsheid en vreugde bij hun liefdeswerk. Geef dat zij vele jonge mensen bereiken en dat vele jongeren zich bekeren tot de Goede Boodschap. Door Christus onze Heer.