God die leven schenkt, Van Oost tot West wordt Uw Naam geëerd. Wij danken U voor de mensen die Uw Goede Boodschap in woord en daad uitdragen aan de armen in Bangladesh. Wij bidden om Uw zegen voor de katholieke onderwijsinstellingen in dit land. Bescherm hen tegen afgunst en geweld en schenk moed en wijsheid aan leraren, leraressen en leerlingen die geconfronteerd worden met religieuze vervolging. Door Christus onze Heer.