Almachtige God, naar het voorbeeld van de apostelen verkondigen Uw kinderen het Evangelie van Oost tot West – ook in Japan. Wij bidden U bij deze gedachtenis van Uw Japanse martelaren voor alle verkondigers van Uw Goede Boodschap in Japan. Wij vragen dat hun belangrijke werk vrucht mag dragen en dat Uw Kerk in Japan groeit in geloof en in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus Miki en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.