God onze Schepper, die de wereld goed en begrijpelijk maakt. Wij bidden U: geef Uw Kerk wijze en creatieve theologen, mannen en vrouwen, die het mysterie van de incarnatie inzichtelijk maken voor de gelovigen. Schenk hun wijsheid, helderheid en vreugde bij hun arbeid, en een groot geloof in de Blijde Boodschap. Door Christus onze Heer.