Barmhartige God, U hebt de mensen geschapen om in liefdevolle vrede met elkaar het leven te delen. Wij bidden U voor de machthebbers, rechters en religieuze leiders in Pakistan. Wij vragen U dat zij de kracht en schoonheid van Uw liefde leren kennen. Dat hun ogen, oren en hart open gaan voor Uw Woord van leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresa van Calcutta, door Christus onze Heer.