Goede God, alle gezag en macht komen uiteindelijk van U. Op weg naar de Avond van de Martelaren op vrijdag, willen wij U bidden voor regeringsleiders en religieuze leiders over de hele wereld. Open hun hart voor Uw heilige Geest en schenk hun Uw menslievende wijsheid. Wij bidden U voor alle partijen in de verschillende conflicten en oorlogen die nu worden uitgevochten: dat de verschillende facties openstaan voor ontmoeting en dialoog en bereid zijn zich te verzoenen met elkaar. Door Christus onze Heer.