Barmhartige Heer, U bent altijd trouw aan Uw beloften en U verhoort de gebeden van Uw volk. Wij bidden U uit dank voor de religieuzen die werken in de Amazone, Brazilië. Speciaal voor hen die onder zeer moeilijke omstandigheden het Evangelie brengen naar mensen die wonen in afgelegen streken. Wees hun steeds nabij met Uw gaven van geduld, moed en doorzettingsvermogen Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Agatha, maagd en martelares, door Christus onze Heer.