Heer onze God, Uw heilige Geest bezielt mensen met wijsheid bij belangrijke levenskeuzes. Wij danken U vandaag voor de religieuzen in Rusland en Oekraïne die gekozen hebben om hun leven te wijden aan U en te bidden voor verzoening en vrede tussen de volkeren. Geef dat vele jongeren het religieuze leven ontdekken en besluiten hun leven te leiden volgens de evangelische raden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes van Damascus, door Christus onze Heer.