Heer onze God, Uw Kerk bevindt zich over de hele wereld, ook in streken die geteisterd worden door oorlog. De inwoners van Burundi en Rwanda dragen de littekens van verschrikkelijk geweld. Wij bidden U om verzoening en genezing en om een standvastige vrede voor de toekomst. Wij vragen Uw aanhoudende hulp voor de nabestaanden van oorlogsslachtoffers, speciaal voor de jongeren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Carolus Borromeüs, door Christus onze Heer.