God die de ware vrede schenkt, U openbaart zich in de vriendschap tussen mensen. Wij bidden U vandaag voor onze broeders en zusters uit de verschillende Christelijke gemeenschappen in Pakistan, die vaak te lijden hebben onder discriminatie en vervolging. Dat zij zich gesterkt weten door ons gebed en dat hun trouw aan Jezus Christus voor ons een krachtig voorbeeld van geloof mag zijn. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus van Assisi, door Christus onze Heer.