Levende God, Uw Zoon Jezus Christus is de ware bron van vreugde voor allen die in Hem geloven. Wij vragen U daarom: geef dat onze broeders en zusters in Mexico de Goede Boodschap van Zijn verrijzenis steeds met goede daden verkondigen aan hun zoekende landgenoten. Dat velen in Mexico vragen om de sacramenten van de christelijke initiatie. Door Christus onze Heer.