Almachtige God, U hebt Uw Kerk het bloedgetuigenis van de martelaren gegeven. Wij willen U vandaag danken voor de moedige Bengalezen die hun geloof in Jezus Christus met woord en daad hebben verkondigd tot in de dood. Wij bidden U voor allen in Bangladesh die vervolgd worden omwille van hun geloof. Bescherm hen en bemoedig hen. Door Christus onze Heer.