Machtige God,U hebt zich in Uw Zoon geopenbaard als een God van mateloze liefde en vrede. Wij willen vandaag in onze gebeden alle mensen gedenken die hun leven hebben verloren in oorlogen. Geef dat de machthebbers van deze wereld de grootheid en almacht van Uw liefde erkennen en de vrede van Christus, Uw Zoon, altijd nastreven.Door Christus onze Heer.