Almachtige God, Vader van onze verrezen Heer en Redder Jezus Christus, U verhoort de gebeden van mensen die tot U roepen in nood. Wij vragen U: zien om naar de verzuchtingen van de gastarbeiders die moeten werken in Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en in Saoedi-Arabië. Wij bidden U om betere arbeidsvoorwaarden en veiliger werk. Geef dat zij hun geloof in Jezus Christus in steeds grotere vrijheid mogen belijden en vieren in deze landen. Door Christus onze Heer.