Barmhartige God, de mens hebt Gij geschapen naar Uw beeld en gelijkenis. Wij willen U bidden voor alle Christenen in China. Wij vragen Uw zegen voor de verschillende kerkgemeenschappen in dit grote land. Om bescherming tegen onrecht en vervolging. Wij bidden dat de verkondiging van de Chinese geloofsverkondigers in goede aarde mag vallen, dat het vrucht mag dragen en dat Uw Kerk in China mag groeien in aantal, in geloof en in liefde voor U. Door Christus onze Heer.