Almachtige God, die ons heeft geschapen. U bent steeds trouw aan Uw beloften en U verhoort het bidden van een oprecht hart. Wij bidden U daarom voor onze zusters en broeders in India. Speciaal voor hen die in dit land geïntimideerd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus. Bescherm hen en schenk hen moed, volharding en hoop op betere tijden. Door Christus onze Heer.