Eeuwige God, het bloed van de martelaren is het zaad van de Kerk. Wij danken U voor alle mensen in Pakistan die met hun leven getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Uw Zoon. Wij bidden U vandaag ook voor alle mensen van goede wil die onze vervolgde broeders en zusters in Pakistan bijstaan in hun nood. Wij vragen Uw zegen over hun families, hun vrienden en hun werk. Door Christus onze Heer.