Goede God, Uw Zoon is de weg, de waarheid en het leven. Wij danken U voor zijn woorden van wijsheid ten leven. Wij bidden U daarom dat velen in Egypte kennisnemen van de Blijde Boodschap en dat de ontmoeting met Jezus Christus en Zijn Kerk hun leven ten goede keert. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw Licht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Tomas, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.