Goede God, U wilt dat alle mensen in vrede en harmonie met elkaar leven. Wij bidden U voor de regeringsleiders van onze wereld. Wij bidden U dat deze machthebbers de kracht en de waarheid van uw Goede Boodschap leren kennen en dat zij die verkondigen in woord in en daad. Door Christus onze Heer.