Liefdevolle God, U hebt Uw volk bevrijd uit de macht van Farao en met machtige hand geleid door de zee en de woestijn heen, tot in het land van melk en honing. Wij gedenken vandaag al onze dierbare overledenen en speciaal ook allen die vermoord zijn omdat zij Uw Zoon Jezus Christus hebben beleden als de Heer. Wij vragen U: wees lankmoedig en bevrijd alle zielen uit de macht van de dood. Dit vragen wij U op voorspraak van al Uw heiligen, door Christus onze Heer.